Val av ramstorlek

Rätt ramstorlek är en av de viktigaste faktorerna när det gäller komfort och kontroll över cykeln. Den finländska cyklistens fysiologi är utgångspunkten för alla Tunturi-ramars dimensionering.

Tunturis ramdimensionering fastställs på grundval av tillväxtkurvor och medelstorleken bland den finländska befolkningen. Utifrån dessa har vi valt ut optimala ramhöjdsalternativ för män och kvinnor. De faktorer som främst inverkar på korrekt dimensionering av cykeln är ramlängden, alltså längden på ett verkligt eller tänkt övre rör, samt ramhöjden, alltså sadelrörets dimensionering.

Sadelrörets höjd

Sadelröret bör vara på en sådan höjd att cyklisten kan stå grensle över cykeln med båda fötterna stadigt på marken. Eftersom terrängcyklar har lägre ram än andra cykeltyper kan en växande ung person nå pedalerna utan problem. Det kan ändå hända att ramen är för lång ur säkerhetssynpunkt.

Rammåtten varierar enligt vad cykeln ska användas till

Egenskaper som inverkar på cykelns körbarhet, dvs. vinklar, sadelrör och gaffel, skiljer sig åt. Cykelmodeller för sportåkning har brantare ramvinklar än modeller avsedda för makligare cykling.

Grenmåttsregeln

Genom att använda den gamla välbeprövade grenmåttsregeln (på landsvägscyklar cirka 5 cm mellan övre röret och grenhöjden, på terrängcyklar cirka 10 cm) undviker du de värsta tabbarna när du väljer ramstorlek. Kom dock ihåg att dimensioneringsregler bygger på medelvärdesberäkningar och att de inte kan beakta individuella skillnader i tillverkningen av ramar. Vid behov kan ramen specialanpassas genom justering eller byte av styrstam eller sadelstolpe.