Garantivillkor för cyklar

Ramgaranti

Tunturi- och Nishiki-cyklar: fem (5) års garanti på aluminium- och stålramar från inköpsdagen enligt de villkor som nämns i det följande.
Ghost-cyklar: fem (5) års ramgaranti för alla ramar utom Enduro-, Freeride-, Downhill- och 4X-ramar, som omfattas av en ramgaranti på tre (3) år från inköpsdagen enligt de villkor som nämns i det följande.
Lapierre-cyklar: fem (5) års ramagaranti för alla ramar utom DH-, Dirt- och Froggy-ramar som omfattas av en ramgaranti på två (2) år från inköpsdagen enligt de villkor som nämns i det följande.
Batavus-cyklar: fem (5) års ramgaranti från inköpsdagen enligt de villkor som nämns i det följande.
  
Övriga cykeldelar har en garantiperiod på två (2) år från inköpsdagen enligt de villkor som nämns i det följande. Garantin är två (2) år för alla Shimano Steps-delar. Batterier och laddare till övriga elcyklar har en garanti på ett (1) år och andra delar omfattas av en garanti på två (2) år från inköpsdagen enligt de villkor som nämns i det följande. I garantiärenden följer vi de krav som anges i konsumentskyddslagen.

  1. Tillverkarens garanti gäller från den dag då cykeln köpts, inte från den dag då den tagits i bruk.
  2. Denna garanti gäller endast fel som beror på material- eller tillverkningsbrister. Om cykeln har någon skada på grund av ovannämnda felaktigheter, till exempel i framgaffeln, stänkskärmarna eller pakethållaren, ersätts de med reservdelar.
  3. I garantiärenden kontaktas den återförsäljare som sålde produkten.
  4. Cykeltillverkarens garanti gäller inte nycklar till cykelns lås, belysningsanordningarnas brännare och batterier, produkternas fristående strömkällor och batterier, och inte heller tilläggsutrustning som installerats på produkten.
  5. Garantin gäller inte skador som orsakas av att köparen försummat underhållet eller utfört det bristfälligt, att köparen använt andra reservdelar än originaldelar, utfört reparation felaktigt, förändrat konstruktionen utan tillverkarens skriftliga medgivande eller av normal förslitning eller försämring.
  6. Bristfälligheter eller fel i sådana delar som enligt underhållsinstruktionerna kräver regelbunden service eller justering efter överlåtandet anses inte vara fel som omfattas av garantin, såvida bristfälligheten eller felet inte kvarstår efter sakkunnig service eller justering. Garantin gäller inte heller driftsstörningar som uppkommit på grund av exceptionella väderförhållanden.
  7. Mindre fel som inte inverkar på produktens hållbarhet eller användbarhet, såsom små ytfel liksom små ojämnheter i målning, lackering och förkromning eller ytfel som beror på väderleksförändringar eller normal användning, anses inte vara fel som omfattas av garantin.
  8. Garantin täcker inte heller skador som uppkommit på grund av okontrollerad användning eller vid annan än normal privat användning, t.ex. uthyrning, tävlingsbruk eller motsvarande.
  9. Fel eller skador som uppkommit under transporten eller under felaktig förvaring ersätts inte av garantin.
  10. Garantin ersätter inte indirekta skador på övrig egendom.